Logo, obrázek
O kroužku mladých hasičů  středa 17.07.2019

Sbor dobrovolných hasičů České hasičské jednoty Kostelec nad Orlicí - město pro školní rok 2017 - 2018 zřizuje


Hasičský kroužek mládeže

Schůzky kolektivu mladých  hasičů se konají v  pondělí  v době od 17 do 18 hodin v prostorách hasičské zbrojnice - Příkopy čp. 267, Kostelec nad Orlicí.

V jarních a letních měsících jsou většinou schůzky prodloužené do 19 hodin a konají se v okolí hasičské zbrojnice.


Podmínky členství :
Kroužek je určen pro děti ve věku 6 - 13 let.

Náplň činnosti:
hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových členů sboru dobrovolných hasičů. Osvojování tábornických dovedností např. uzlování, orientace v přírodě, práce s mapou, ale i základy zdravovědy a poskytování první pomoci.

V kolektivu jsou děti vedeny také ke kladnému a šetrnému přístupu k přírodě, její ochraně i využívání.  Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Rádi bychom se zapojili do soutěžní hry Plamen.

 

Kolektiv vedoucích kroužku hasičské mládeže :  
Jaroslav Otčenášek., Míša a Honza Vodičkovi
Zájemci se mohou hlásit osobně každé pondělí, nejdříve však  od 11. září 2017   od 17 hodin přímo v hasičské zbrojnici. Přihlášky je možné si vyzvednout nebo se přijít podívat na setkání dětí v průběhu celého měsíce září 2017.


Kontakt pro zájemce:

Zájemci o vstup do kroužku mladých hasičů kontaktujte vedoucího kolektivu:

Jaroslava Otčenáška ml.
e-mail: jarda.otcenasek@seznam.cz
telefon: 724 210 427

Míša Vodičková
e-mail: miludek@seznam.cz
telefon: 724 296 333

Přihláška do kroužku mladých hasičů ke stažení ve formátu MS Word.