Logo, obrázek
Zásahy  úterý 29.09.2020

Zásahy jednotky

Seznam zásahů za rok 2020
TypDatumPopis
UNL24.09.2020Únik ropné látky na komunikaci 
TP23.09.2020Záchrana kotěte z koruny stromu  
TP23.09.2020Obava o zdraví osoby  
DN22.09.2020Střet motocyklu s osobním vozidlem a přívěsem 
P20.09.2020Požár bývalé pekárny  
DN20.09.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 
TP19.09.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace  
DN18.09.2020Dopravní nehoda nákladního vozidla s OA a přívěsem 
DN16.09.2020Dopravní nehoda nákladního a osobního vozidla 
DN16.09.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel na parkovišt 
DN15.09.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 
TP15.09.2020Obava o osobu v rodinném domě  
UNL14.09.2020Překopnutá přípojka plynu  
UNL02.09.2020Překopnutá přípojka plynu 
UNL28.08.2020Únik ropné látky na komunikaci 
UNL25.08.2020Překopnutá přípojka plynu  
PP20.08.2020Sepnutí čidla EPS 
TP19.08.2020Prasklá voda v bytě  
DN16.08.2020Dopravní nehoda tří osobních vozidel 
DN16.08.2020Dopravní nehoda motocyklu a traktoru 
TP14.08.2020Zvednutí seniora z podlahy v bytě  
DN10.08.2020Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel 
TP04.08.2020Nouzové otevření dveří bytu  
TP03.08.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace 
DN03.08.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 
DN30.07.2020Dopravní nehoda motocyklu 
TP23.07.2020Odstranění nakloněného stromu nad komunikací 
DN23.07.2020Dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla 
TP22.07.2020Nouzové otevření dveří bytu  
DN19.07.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel a dodávky 
TP15.07.2020Vyproštění nohy dítěte z kanálové mříže 
TP15.07.2020Nouzové otevření dveří bytu  
P14.07.2020Požár v dílně rodinného domu 
TP11.07.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace 
TP10.07.2020Odstranění nakloněného stromu 
TP10.07.2020Odstranění stromu 
TP10.07.2020Odstranění popadaných stromů 
TP10.07.2020Odstranění popadaných stromů z komunikace 
TP10.07.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace 
ZOZ07.07.2020Osoba v bezvědomí  
DN05.07.2020Dopravní nehoda osobního a nákladního vozidla 
TP29.06.2020Úklid komunikace po přívalových deštích 
TP29.06.2020Odstranění spadlého stromu 
TP29.06.2020Odčerpání vody z rodinného domu 
TP29.06.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace 
DN28.06.2020Dopravní nehoda osobního vozidla 
TP26.06.2020Monitoring potoku Štědrá  
DN24.06.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 
DN22.06.2020Dopravní nehoda motocyklu a dodávky 
TP21.06.2020Úklid po bleskové povodni 
TP21.06.2020Čerpání vody ze sklepa rodinného domu 
DN20.06.2020Dopravní nehoda osobního vozidla 
TP20.06.2020Úklid po bleskové povodni 
TP19.06.2020Úklid po bleskové povodni 
TP18.06.2020Blesková povodeň 
TP18.06.2020Zaplavená komunikace 
TP06.06.2020Nouzové otevření dveří bytu  
DN29.05.2020Dopravní nehoda osobního vozidla 
TP11.05.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace 
DN09.05.2020Dopravní nehoda osobního vozidla do stromu 
DN09.05.2020Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla 
DN09.05.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 
ZOZ05.05.2020Osoba v bezvědomí  
ZOZ02.05.2020Osoba v bezvědomí  
TP28.04.2020Technická závada na osobním vozidle  
DN28.04.2020Dopravní nehoda motocyklu a osobního vozidla  
UNL28.04.2020Únik ropné látky na komunikaci 
DN24.04.2020Dopravní nehoda osobního vozidla do stromu 
DN19.04.2020Dopravní nehoda osobního vozidla 
ZOZ16.04.2020Osoba v bezvědomí 
TP14.04.2020Nouzové otevření dveří bytu  
TP14.04.2020Pomoc při zvednutí osoby  
TP13.04.2020Údajný požár osobního vozidla 
TP12.04.2020Nouzové otevření dveří bytu  
ZOZ01.04.2020Osoba v bezvědomí  
TP30.03.2020Osoba uvízlá v odpadní jímce  
DN27.03.2020Dopravní nehoda osobního vozidla a motocyklu 
UNL21.03.2020Únik ropných látek na komunikaci 
TP09.03.2020Nouzové otevření dveří bytu  
DN03.03.2020Dopravní nehoda motocyklu  
DN01.03.2020Dopravní nehoda osobního vozidla do plotu 
DN29.02.2020Dopravní nehoda osobního vozidla do zdi 
P15.02.2020Požár stromů na zahradě u rodinného domu  
TP11.02.2020Odstranění nebezpečně nakloněného stromu 
TP11.02.2020Odstranění spadlého stromu z komunikace 
TP10.02.2020Odstranění spadlého stromu z železniční trati 
P09.02.2020Požár hromady klestí v lese  
P31.01.2020Požár osobního vozidla 
P28.01.2020Požár hromady větví 
DN28.01.2020Dopravní nehoda osobního vozidla 
UNL25.01.2020Únik ropných látek do řeky Orlice 
P23.01.2020Požár v rodinném domě 
TP23.01.2020Nouzové otevření dveří bytu  
ZOZ15.01.2020Osoba v bezvědomí  
ZOZ13.01.2020Osoba v bezvědomí  
DN11.01.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 
DN10.01.2020Sražený chodec osobním vozidlem  
DN06.01.2020Dopravní nehoda dvou osobních vozidel 

Počty zásahů za rok 2020
Typ zásahuPočet událostí
Požár7
Technická pomoc42
Dopravní nehoda33
Planý poplach1
Cvičení0
Únik nebezpečných látek8
Záchrana osob a zvířat7
Ostatní pomoc0
Technologická pomoc0
Živelní pohroma0
Celkem událostí98