Logo, obrázek
Aktuality kroužku mladých hasičů  čtvrtek 30.11.2023

Hasičský kroužek v Kostelci nad Orlicí zahajuje svou činnost

Hasičský kroužek mládeže v Kostelci nad Orlicí zahajuje svou činnost pro školní rok 2022/2023 v pondělí 05.09. v 17:00 v hasičské zbrojnici. Zájemci se mohou přijít podívat v průběhu celého měsíce září každé pondělí v pravidelný čas: 17:00 na pravidelné místo hasičárna. Do kroužku se mohou přihlásit děti (děvčata i chlapci) školou povinné nebo po předchozí dohodě s vedoucím kroužku i děti mladšího věku. Rozhodli jsme se zapojit v letošním školním roce do činnosti mladých hasičů i zájemce z řad mladších dětí. Zapojení těchto nejmenších zájemců je nutné opravdu zvážit, a to především z důvodu bezpečnosti dětí, záležitost, kterou nelze příliš uspěchat. Individuálně je třeba u těchto malých dětí posoudit, zda jsou připravené se účastnit činnosti tohoto kroužku, a to včetně hasičských soutěží v požárním útoku. Bližší informace k organizaci kroužku získáte v průběhu měsíce září na pravidelných schůzkách v době od 17:00 do 18:00 nebo na internetových stránkách sboru.


Těšíme se na Vás!

Kontakt: vedoucí hasičského kroužku ? Míša Vodičková, e-mail: miludek@seznam.cz, mobil 724 296 333


Míša Vodičková, za kolektiv vedoucích hasičského kroužku

Obrázek: