Logo, obrázek
Historický tým  čtvrtek 30.11.2023

Motto:

Historie není jenom studium a zkoumání dějinných událostí. Je součástí vyhledávání, analýz a hodnocení historických pramenů. Všechny tyto cesty vedou k poučení a dalšímu pokroku.


 

Hasiči a historie

Požární ochrana je zhruba posledních 150 let součásti každodenního života ve společnosti. Odráží se v ní jednak odvěký nerovný boj člověka se živly, stejně jako postupně dosahovaný technický rozvoj. Zejména v ní se promítá filantropie a dobrovolnictví občanů ve všech podobách.


Uvedený historický úsek je natolik dlouhá doba, že je nezbytné se otočit zpět a zamyslet se nad dějinami, které tak významně poznamenaly život několika generací. Připomenout si je, ale i zachovat je dalším potomkům pro poučení.


Spolek dobrovolných hasičů se hlásí k historii svého sboru, se všemi důsledky. Zároveň chceme znát veškeré souvislosti tak, jak je vývoj přinesl. Proto jsme ustanovili pracovní skupinu, která má za úkol se touto činností zabývat. 


Cílem nově sestaveného týmu je zachovávat a přinášet informace o poslání, organizaci a činnosti kosteleckých dobrovolných hasičů v jednotlivých obdobích a přiblížit techniky a prostředky sloužící hasičům při výkonu jejich fyzicky i psychicky náročné práce. Součásti je i prolínání změn ve městě, protože se vážou na ty milníky sboru, které souvisí s jeho sídlem popř. stěhováním. Se všemi dějinnými událostmi seznamovat členy, vychovávat je v duchu historických tradic, jako budoucí nositele hasičských myšlenek.