Logo, obrázek
O kroužku mladých hasičů  čtvrtek 30.11.2023

Sbor dobrovolných hasičů  Kostelec nad Orlicí - město pro školní rok 2022 - 2023 zřizuje
Hasičský kroužek mládeže

 

Schůzky  kolektivu  mladých  hasičů se  konají pravidelně každé pondělí  v době od 17:00 do 18:00 hodin, a to v prostorách hasičské zbrojnice - Příkopy čp. 267,  Kostelec nad Orlicí, nebo v jejím okolí.

V jarních a letních měsících jsou většinou schůzky  prodloužené, a  to max. do 19:00 hodin. Rodiče jsou předem vždy informováni o místě a době konání kroužku.

 

Podmínky členství :

 • Do kroužku se mohou přihlásit děti (děvčata i chlapci) školou povinné nebo po předchozí dohodě s vedoucím kroužku i děti mladšího věku. Rozhodli jsme se zapojit v letošním školním roce
  do činnosti mladých hasičů i zájemce z řad mladších dětí. Zapojení těchto nejmenších zájemců je nutné opravdu zvážit, a to především z důvodu bezpečnosti dětí, záležitost, kterou nelze příliš uspěchat. Individuálně je třeba
  u těchto malých dětí posoudit, zda jsou připravené se účastnit činnosti tohoto kroužku, a to včetně hasičských soutěží v požárním útoku.

 

Náplň činnosti:

 • hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových členů sboru dobrovolných hasičů
 • osvojování  tábornických dovedností- uzlování, orientace v přírodě, práce s buzolou+mapou
 • Základy zdravovědy a poskytování první pomoci
 • Střelba ze vzduchovky
 • Trénování požárního útoku na závody /např. v Kostelecké Lhotě, Jílovice
 • Trénování štafety 4x60 m s překážkami

 

Učení si zpestřujeme různými kvízy a soutěžemi, kde si mezi sebou mladí  hasiči  tvoří  družstva, hrají  hry  a měří své  síly  jak ve znalostech, tak třeba  i v postřehu. Pokud nám počasí dovolí konají se schůzky převážně venku, kde trénujeme požární útok a štafetu s překážkami. Dle časových možností se účastníme po celý rok hasičských soutěží, které se konají o sobotách. Jezdíme na společné výlety, pořádáme letní a vánoční posezení.

 

V   kolektivu jsou  děti vedeny také  ke kladnému a šetrnému  přístupu k přírodě, její ochraně i využívání.  Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Rádi bychom se zapojili do soutěžní hry Plamen.

 

Kolektiv vedoucích kroužku hasičské mládeže :

 • Míša a Honza Vodičkovi, Tereza Lomnická

 

Zájemci se mohou hlásit osobně každé pondělí od 17:00 hodin přímo v hasičské zbrojnici nebo telefonicky. Přihlášky je možné si stáhnout z internetových stránek  sboru nebo si je vyzvednout přímo u vedoucího kroužku. Zájemci se mohou  přijít nezávazně podívat na setkání dětí v průběhu celého měsíce září 2022.

 

Kontakt pro zájemce:

Vzhledem k maximálnímu naplnění hasičského kroužku mládeže pro tento školní rok ukončujeme příjem nových členů. Děkujeme Vám za pochopeni. Kolektiv vedoucích kroužku.

 

Přihláška ke stažení

 

Míša Vodičková                                                         
E-mail : miludek@seznam.cz                                     
Mobil : 724 296 333