Logo, obrázek
Zařazení jednotky  čtvrtek 30.11.2023

Jednotka SDH Kostelec nad Orlicí - zařazena jako JPO II/1

 • JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení poplachu jednotce
 • JPO II/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000
 • Jednotka JPO II Kostelec nad Orlicí má 1 člena v poloprofesionálním režimu, ostatní členové zásahové jednotky jsou dobrovolní hasiči
 • Průměrná doba výjezdu JSDH Kostelec nad Orlicí se pohybuje kolem 3 minut
 • Jednotka SDH Kostelec nad Orlicí je předurčena k výjezdům na dopravní nehody a technické výjezdy
 • Město Kostelec nad Orlicí má stupeň nebezpečí území obce  II B, což znamená, že v prvním stupni požárního poplachu zasahuje 1 JPO (jednotka požární ochrany) do 10 min a další 2 JPO do 15 min
 • Vyhlášení poplachu jednotce probíhá prostřednictvím krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) HZS KHK Hradec Králové. Ohlásit mimořádnou událost lze prostřednictvím národní telefonní tísňové linky 150 nebo čísla evropské tísňové linky 112
 • Požární poplach jednotce je vyhlašován akusticky rotační sirénou umístěnou na hasičské zbrojnici. V poslední době se od svolávání sirénou upouští a poplach se vyhlašuje pomocí SMS zprávy zaslané hasičům na mobilní telefon. Na veškeré jiné výjezdy než je požár se vyhlašuje poplach SMS zprávou, kterou všichni členové výjezdové jednotky obdrží ve stejném čase. Tato technologie výrazně urychluje výjezd jednotek SDH.
 • Od vyhlášení poplachu má každý člen zásahové jednotky povinnost dostavit se do 5 minut do hasičské zbrojnice a vyjet k nahlášené události
 • Naše výjezdová jednotka má 25 členů.1 velitel jednotky, 4 velitelé družstev, 5 strojníků, 1 technik a 14 hasičů.
 • V pracovní dny je vždy v době od 6:00 - 14:30 v hasičské zbrojnice stálá služba ( 1 stálý zaměstnanec + 3 členi v pohotovosti mimo zbrojnici)